Yleiset lyhyt/täydennyskoulutuspäivät

Työturvallisuuskortti

peruskurssit 26.1.18, 2.2.18, 12.2, 21.2 7.3, 16.3

Soveltuu kaikkien alojen korttikurssiksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

-parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
-tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
-antaa perustietoa työsuojelusta
-vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
-herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
-pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.
Ilmoittautuminen kursseille viimeistään 7 vrk ennen kurssipäivää.

Tieturva 1 9.2.18, 9.3.18

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty antamaan olosuhteiden edellyttämiä taitoja ja varmistamaan työntekijän pätevyyttä.

Liikenneviraston alaisissa töissä vaaditaan Tieturva 1 kurssin suorittaminen ja Tieturva 1 kortti.

ADR PERUSKURSSI 25-27.1.2018

Kurssilla suoritetaan peruslupa 3pv
Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.18

REAK, ENNAKOIVA AJAMINEN 

Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia. Ennakoinnin taitoa tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä että sen aikana. Ennakoiva kuljettaja osaa ennen kaikkea tunnistaa omassa
ja muiden ajamisessa riskitekijöitä.

AJO JA LEPOAIKA-ASETUS, PIIRTURIT 19.1.18
Koulutuksessa käsitellään ajo ja lepoaika-asetusta, sen soveltamista ja työaikalainsäädäntöä sekä analogisen ja digitaalisen piirturin käyttöä.

TULITYÖKURSSI 1.2.18, 1.3.18

Tulityökoulutus ja katto ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016.

Kurssilla käsitellään molempien aiheiden vaatimat asiat:

– Tulityöt turvallisesti

– Vastuut ja velvollisuudet

– Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä

– Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus

– Toiminta onnettomuustilanteessa

– Alkusammutusharjoitus

– Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päätös.

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

– See more at: http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot#sthash.8CFPGB6T.dpuf