Yleiset lyhyt/täydennyskoulutuspäivät

Työturvallisuuskortti

Peruskurssit 25.7, 31.8

Soveltuu kaikkien alojen korttikurssiksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

-parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
-tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
-antaa perustietoa työsuojelusta
-vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
-herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
-pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.
Ilmoittautuminen kursseille viimeistään 7 vrk ennen kurssipäivää.

Tieturva 1 26.7, 30.8

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty antamaan olosuhteiden edellyttämiä taitoja ja varmistamaan työntekijän pätevyyttä.

Liikenneviraston alaisissa töissä vaaditaan Tieturva 1 kurssin suorittaminen ja Tieturva 1 kortti.

TULITYÖKURSSI

HÄTÄENSIAPU

Kurssilla käydään läpi hätäensiavun perusteet.
Kurssista myönnetään SPR EA kortti tarvittaessa.

REAK, ENNAKOIVA AJAMINEN 1.9

Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia. Ennakoinnin taitoa tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä että sen aikana. Ennakoiva kuljettaja osaa ennen kaikkea tunnistaa omassa
ja muiden ajamisessa riskitekijöitä.

AJO JA LEPOAIKA-ASETUS, PIIRTURIT
Koulutuksessa käsitellään ajo ja lepoaika-asetusta, sen soveltamista ja työaikalainsäädäntöä sekä analogisen ja digitaalisen piirturin käyttöä.