Työturvallisuuskortti

Peruskurssit 7.12, 18.1

Soveltuu kaikkien alojen korttikurssiksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

-parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
-tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
-antaa perustietoa työsuojelusta
-vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
-herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
-pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.

Tieturva 1 16.1

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty antamaan olosuhteiden edellyttämiä taitoja ja varmistamaan työntekijän pätevyyttä.

Liikenneviraston alaisissa töissä vaaditaan Tieturva 1 kurssin suorittaminen ja Tieturva 1 kortti.

ENNAKOIVA AJAMINEN 8.12, 15.1

Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia. Ennakoinnin taitoa tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä että sen aikana. Ennakoiva kuljettaja osaa ennen kaikkea tunnistaa omassa
ja muiden ajamisessa riskitekijöitä.

AJO JA LEPOAIKA-ASETUS, PIIRTURIT 17.1
Koulutuksessa käsitellään ajo ja lepoaika-asetusta, sen soveltamista ja työaikalainsäädäntöä sekä analogisen ja digitaalisen piirturin käyttöä.

HÄTÄENSIAPU 20.12, 14.1

Kurssilla käydään läpi hätäensiavun perusteet.
Kurssista myönnetään SPR EA kortti tarvittaessa.

TULITYÖ 21.1.2019

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Kuka tarvitsee Tulityökortin?
Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti.