Työturvallisuuskortti
Peruskurssit 21.11, 7.12,

Soveltuu kaikkien alojen korttikurssiksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

-parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
-tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
-antaa perustietoa työsuojelusta
-vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
-herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
-pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.
Ilmoittautuminen kursseille 3 vrk ennen kurssipäivää.

Tieturva 1 22.11

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty antamaan olosuhteiden edellyttämiä taitoja ja varmistamaan työntekijän pätevyyttä.

Liikenneviraston alaisissa töissä vaaditaan Tieturva 1 kurssin suorittaminen ja Tieturva 1 kortti.

REAK, ENNAKOIVA AJAMINEN 2.11 (kurssi täynnä), 20.11, (kurssi täynnä) 8.12

Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia. Ennakoinnin taitoa tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä että sen aikana. Ennakoiva kuljettaja osaa ennen kaikkea tunnistaa omassa
ja muiden ajamisessa riskitekijöitä.

AJO JA LEPOAIKA-ASETUS, PIIRTURIT 3.11 (kurssi täynnä), 5.12 (kurssi täynnä)
Koulutuksessa käsitellään ajo ja lepoaika-asetusta, sen soveltamista ja työaikalainsäädäntöä sekä analogisen ja digitaalisen piirturin käyttöä.

HÄTÄENSIAPU 24.11, 20.12

Kurssilla käydään läpi hätäensiavun perusteet.
Kurssista myönnetään SPR EA kortti tarvittaessa.